Duvar İçerisindeki Kolon, Kiriş ve Lentoların Kalıp Metrajlarının Hesaplanması

Deprem gereksinimleri ile ülkeye özel çözüm üretilmesi gereken konulardan bir tanesi, belirli bir yüksekliği aşan duvarların içerisindeki betonarme unsurların kalıp alanlarının hesaplanması ile ilgili bir metot geliştirilmesidir.
Aşağıda resimleri bulunan imalatlarda kolon ve kirişlerin kalıp alanlarının, standart kolon ve kiriş kalıp alanlarının hesaplanmasından farklı olarak, kolonların, duvarlara değen yüzeylerinin kalıp alanı haricinde tutulması, benzer şekilde, kirişlerin duvarların üzerine oturan bölümlerinin kalıp alanlarının dışında bulundurulması için bir yöntem geliştirilmiştir.

duvar_icindeki_kolon_kiris_ve_hatillarin_kalip_metrajinin_alinmasi-1

EK’te bulunan NDW dosyası içerisindeki çizimi inceleyiniz. Bu çizimdeki mimari elemanlar aşağıdaki şekilde olduğu biçimde ve komutları ile oluşturulmuşlardır.

duvar_icindeki_kolon_kiris_ve_hatillarin_kalip_metrajinin_alinmasi-2

Normal şartlarda, kolonlar ile kirişlerin kesiştiği arayüzler, kalıp alanlarından minha edilerek, kolon kalıpları kolonun dört yan yüzeyi için (minha edilmemiş alanlar), kiriş kalıpları kirişin alt ve yan yüzeyleri için (minha edilmemiş alanlar) hesaplanır.

duvar_icindeki_kolon_kiris_ve_hatillarin_kalip_metrajinin_alinmasi-3

Yukarıdaki hesaplama, duvarların malzemesinin örneğin, Tuğla, işçiliğinin ise Duvar işi olarak seçilmesi durumunda ekrana getirilen rapor sonucudur.

duvar_icindeki_kolon_kiris_ve_hatillarin_kalip_metrajinin_alinmasi-4

Ancak, duvarların yüzeyleri kalıp yerine kullanılacağından, istenilen, duvar yüzeylerinin de, kiriş ve kolon yüzeyleri ile, aynı kiriş yüzeylerinin kolonlar ile etkileşime girdiği biçimde etkileşime girmesi ve kalıp alanlarından minha edilmesidir.

Bir duvarın yüzey alanının kiriş ve kolonlar ile etkileşime girerek, kalıp yüzeyi gibi davranmasını sağlamak için yapılması gereken, işçilik seçeneğini duvar işi yerine beton işi olarak değiştirmektir.

duvar_icindeki_kolon_kiris_ve_hatillarin_kalip_metrajinin_alinmasi-5

Bu işlem sonrasında metraj alındığında, aşağıdaki metraj listesi elde edilmektedir.

duvar_icindeki_kolon_kiris_ve_hatillarin_kalip_metrajinin_alinmasi-6

Elbette bu metraj listesi içerisinde, normalde kalıp alanı içerisinde görünmemesi gereken duvar elemanları da ekrana getirilmekte ve onlar ile ilgili alanlar genel toplama eklendiğinden genel toplamı değiştirmektedir. Ancak, duvarlar hariç bırakılarak yapılan hesaplamalar gerekli sonuçları sağlamaktadır. Duvarların, sadece hesaplamalarda kullanılıp raporlarda ekrana getirilmemesi ile ilgili ayrıca çalışma yapılacaktır.
Duvar işi metrajları alınmadan önce, işçilik kaleminin duvar işi olarak değiştirilmesi gerekir.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.