Allplan Pencere ve Kapı Boşluklarında Kaplamalar (Bölüm2)

Tip 1 tipinde birden fazla kaplama elemanı oluşturulması

Bu bölümde, özel bir duvar strüktürü için iki tabakanın kasaya döndürüldüğü tipte bir pencere boşluğu tasarlayacaksınız. Bört tabakalı (4cm, 9cm, 16cm, 25cm) bir duvar üzerinde boşluk oluşturulacaktır. Öndeki iki kaplama, pencere kasasına kadar ilerletilecektir.

resa0001

Ölçüleri nedeniyle, kasa payı elemanı yalıtım tabakasına kadar ilerlemekte. Bu nedenle, kasa payı elemanına kadar ilerleyecek üçüncü bir tabakaya ihtiyacımız da bulunmaktadır.

Bu kaplama elemanının genişliği, kasa payı elemanının yalıtım içerisine penetrasyonu = 5 cm kadar olacaktır.

Dış kasa payı 22 cm’dir.

resa0002

  • Dış kenardaki boşluk genişliği
  • Dış kasa payı
  • İç kasa payı

Bu tipteki bir boşluğu iki adımda oluşturabilirsiniz.

1nci Adım : Boşluğun oluşturulması

Bir res00002 Pencere veya res00003 Kapı boşluğunu Kasa Payı sekmesinden 4ncü tipteki res00004 tip seçimi ile oluşturarak başlayın.

resa0003

  • Dış kenardaki boşluk genişliği

Program boşluk genişliğini tıklamış olduğunuz duvar üzerindeki boşluğun dış kenarındaki genişlik olarak alır. Aşağıdaki resimde boşluğun ilk noktası pembe renk ile işaretlenmiştir.

Ardından mesafeleri girin. Ne yapmakta olduğunuzu daha net görebilmeniz için kaplama (söve) elemanlarının dış konturları açık gri renkle gösterilmiştir. Kaplama elemanlarını bir sonraki adımda gireceksiniz.

resa0004

Dış kenardaki boşluk genişliği

resa0005

1nci boşluk tabakası:

Bu katman, kaplama elemanı genişliği = 4cm kadar ötelenir. Sonuç olarak, 4cm genişliğinde bir mesafe alır.

2nci boşluk tabakası:

Bu tabaka, kaplama elemanı genişliği = 9cm ve 1nci tabakanın genişliği kadar ötelenir. Sonuç olarak 4cm + 9cm = 13cm genişliği kadar ötelenir.

3ncü boşluk tabakası:

Bu tabaka, kaplama elemanının kalınlığı = 5cm ve 1nci tabaka ve 2nci tabakanın öteleme genişliği kadar ötelenir. Sonuç olarak, 5cm + 4cm + 9cm = 18cm genişliği kadar ötelenir.

4ncü boşluk tabakası:

Bu katman, 2ncü boşluk katmanı değerince ötelenir. Sonuç olarak 4cm + 9cm = 13cm genişliği kadar ötelenir.

2nci Adım : Kaplamanın (sövenin) oluşturulması

1nci tabakadaki 1nci kaplama:

resa0006

Kaplama derinliği değeri dış kasa payı = 22cm ile tanımlanır. Kaplama genişliği 1nci tabaka = 4cm kalınlığındadır.

resa0007

2nci tabakadaki 2nci katman

resa0008

Kaplama derinliği dış kasa payı eksi 1nci tabakanın kalınlığı = 22cm – 4cm = 18cm ile tanımlanır. Kaplama genişliği 2nci tabaka kalınlığı = 9cm kalınlığındadır.

resa0009

3ncü tabakadaki 3ncü kaplama:

resa0010

Kaplama derinliği dış kasa payı eksi 1nci tabakanın kalınlığı eksi 2nci tabakanın kalınlığı = 22cm – 4cm – 9 cm = 9cm olarak tanımlanır. Kaplama genişliği kasa payı elemanının yalıtım tabakasına uzaması = 5cm değerinde olacaktır.

resa0011

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.